Bốn loại visa Úc mới sẽ ra mắt vào tháng 11/2016

Chính phủ Úc chuẩn bị công bố bốn loại visa làm việc mới, được áp dụng từ tháng 11/2016 sau khi được chấp thuận. Đây là những loại visa Úc mới trong chương trình visa lao động tạm thời và visa nghiên cứu, đào tạo.

Bốn loại visa Úc mới sẽ giúp cho việc nộp hồ sơ đơn giản hơn, giảm bớt các thủ tục hành chính

Visa subclass 400 – Làm việc ngắn hạn (Short Stay Specialist)

Visa này được chấp thuận cho những người muốn đến Úc làm việc tạm thời trong thời gian được mặc định trước, hoặc tham gia vào các hoạt động ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của Úc. Bao gồm:

 • Các chuyên gia có chuyên môn, tay nghề đặc biệt, muốn đến Úc làm việc trong thời gian ngắn, tạm thời chứ không có tính chất liên tục.
 • Hoặc tham gia vào các công việc, hoạt động có liên quan, ảnh hưởng đến nước Úc

Visa subclass 403 – Làm việc tạm thời (International Relations)

Visa 403 là loại visa dành cho công dân nước ngoài đến Úc theo một thỏa thuận song phương, là đại diện cho một chính phủ nào đó với vai trò cá nhân, được hưởng các ưu đãi và miễn trừ theo quy định, hoặc nằm tron Chương trình công nhân thời vụ và một số hoạt động khác. Bao gồm:

 • Dành cho người liên quan đến hiệp ước song phương, đại diện cho chính phủ ngoại quốc ở Úc
 • Hoặc làm công việc sư phạm ngoại ngữ cho trường học ở Úc
 • Hoặc làm việc nhà toàn thời gian cho một nhà ngoại giao
 • Tham gia vào Chương trình Công nhân Thời vụ

visa-uc

Visa subclass 407 – Huấn nghệ

Dành cho người đến Úc để tham gia các hoạt động huấn nghệ hoặc phát triển chuyên môn trong khóa học.

Visa subclass 408 – Hoạt động tạm thời

Visa này tạo điều kiện cho người nước ngoài có các hoạt động văn hóa, xã hội với lời mời của tổ chức ở Úc, tham gia giám sát trong một dự án nghiên cứu, làm việc ở một vai trò đòi hỏi tay nghề theo thỏa thuận trao đổi lao động, tham dự các sự kiện được Chính phủ Úc ủng hộ. Bao gồm:

 • Người làm trong lĩnh vực giải trí, thể thao (gồm cả huấn luyện)
 • Nhận được lời mời tham dự sự kiện từ một tổ chức của Úc, hoặc được chính phủ Úc ủng hộ
 • Chuyên gia học thuật trong một dự án nghiên cứu
 • Chương trình có ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế, văn hóa đặc biệt với Úc
 • Làm việc nhà toàn thời gian cho một số lãnh đạo ngoại quốc cấp cao
 • Tham gia vào vị trí đòi hỏi tay nghề theo thỏa thuận trao đổi nhân viên
 • Thành viên của đoàn thủy thủ trên một chiếc du thuyền lớn

Sau khi áp dụng 4 loại visa mới này từ ngày 19/11/2016, Bộ di trú Úc cũng sẽ ngừng nhận hồ sơ cho các visa bao gồm: subclass 401 – Temporary Work (Long Stay Activity) visa, subclass 402 – Training and Research visa, subclass 416 – Special Program visa, subclass 420 – Temporary Work (Entertainment) visa và subclass 488 – Superyacht Crew visa.

 

Bốn loại visa Úc mới sẽ ra mắt vào tháng 11/2016
4.7 (94.29%) 7 votes

Có thể quý vị quan tâm
Bình luận
Đang tải dữ liệu...