DANH SÁCH TỪ KHÓA

Tư vấn định cư Úc diện tay nghề

Các nghề trong danh sách định cư tay nghề năm 2017-2018

Theo những cải tổ của luật di trú, Danh sách Định cư tay nghề  sẽ được cập nhật mỗi 6 tháng/lần, dựa trên quá trình tham vấn với Bộ Nhân dụng và Bộ Giáo dục. Có 12 ngành nghề đã bị loại bỏ hoàn…