DANH SÁCH TỪ KHÓA

tin tức Úc 2022

Úc tăng 5,2% lương tối thiểu

Ngày 15,6 vừa qua, Ủy ban Công bằng Việc làm Australia công bố tăng 5,2% lương tối thiểu, tương đương hơn 1 AUD/giờ, cho khoảng 2,6 triệu…