DANH SÁCH TỪ KHÓA

Kết hôn giả định cư Úc

Những rủi ro khi kết hôn giả để được định cư Úc

Nhiều người lựa chọn con đường kết hôn giả để được định cư Úc, tuy nhiên vấn đề này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, thậm chí có thể bị trục xuất về nước. “Kết hôn giả” là từ để nói về một cuộc hôn nhân…