Tìm hiểu về Bridging visa (visa chờ) tại Úc

Bridging visa (visa chờ) là một loại visa cho phép bạn tạm thời sống ở Úc trong một thời gian nhất định trong khi chờ được cấp một loại visa chính thức. Nó có quyền lợi cũng như thời hạn rất hạn chế.

Trong đa số các trường hợp Bridging visa (visa chờ) có hiệu lực khi visa chính hiện tại của bạn hết hạn.

Các trường hợp được cấp Bridging visa (visa chờ):

 • Visa ban đầu của bạn đã hết hạn và bạn đang chờ đợi để được cấp một visa mới;
 • Bạn đã nộp đơn lên Toà Án Phúc Thẩm Hành Chính về quyết định từ chối hoặc huỷ bỏ visa;
 • Bạn đang đang kháng án lên Tòa Án Liên Bang về quyết định visa của bạn mà bạn đang chờ đợi;
 • Bạn đã và đang có đơn xin sự can thiệp của Bộ trưởng Di trú Úc, hoặc đang cư trú bất hợp pháp bất hợp pháp và đang thu xếp để đi về nước.

Bộ Di trú Úc quy định có 6 loại visa chờ và tất cả các loại visa đều khác nhau, những quyền lợi gắn liền với nó cũng khác nhau. Nói chung, tình trạng visa của bạn trước khi được cấp visa chờ sẽ ảnh hưởng đến loại visa chờ mà bạn được cấp cũng như các quyền lợi gắn liền với visa chờ.

Tìm hiểu Bridging visa A (BVA – Visa 010)

Bridging visa A (BVA) là dạng visa chờ loại A sẽ được cấp khi bạn nộp đơn và xin visa trong nước Úc. Loại visa bạn nộp có thể được cấp cho bạn trên lãnh thổ Úc, và khi nộp visa mới thì visa hiện tại của bạn vẫn còn hiệu lực (chưa hết hạn).

Visa chờ loại A của bạn sẽ có hiệu lực khi visa chính hết hạn, cho phép bạn lưu trú tại Úc hạn trong khi chờ đợi quyết định của visa mới.

Trong trường hợp bạn ở Úc và đơn xin cấp visa bị từ chối thì bạn 35 ngày để rời Úc. Nếu kháng cáo quyết định từ chối visa đó lên Toà án Phúc thẩm, visa chờ loại A của bạn sẽ được tự động gia hạn đến khi có quyết định cuối cùng của Tòa Phúc thẩm.

Tìm hiểu về Bridging visa (visa chờ) tại Úc
Tìm hiểu về Bridging visa (visa chờ) tại Úc.

Tìm hiểu Bridging visa B (BVB – Visa 020)

Bridging visa B (BVB) là một loại visa tạm thời cho phép bạn có quyền rời khỏi và quay lại Úc trong một khoảng thời gian nhất định trong khi đơn xin cấp visa mới của bạn đang được xem xét.

Chỉ những người đang giữ BVA mới được phép xin cấp BVB; những người đang giữ các loại bridging visa C hoặc E không thể xin được BVB (trừ một số trường hợp đặc biệt).

Visa BVB sẽ được cấp khi:

 • Bạn đang ở tại Úc;
 • Bạn đang giữ BVA hoặc BVB vì các loại bridging visa C hoặc E không thể xin được BVB (trừ một số trường hợp đặc biệt);
 • Bạn đã nộp một loại visa tại Úc mà có thể được cấp khi bạn đang ở Úc; Bạn có lý do chính đáng để rời khỏi và quay về Úc khi hồ sơ xin visa mới của bạn đang được xét duyệt.

Bạn nên nộp visa BVB trong khoảng từ 2 tuần – 3 tháng trước ngày bạn dự định rời khỏi Úc. Một số loại visa chỉ có thể cấp khi bạn đang sinh sống Úc, nên nếu bạn nộp quá sớm Bộ Di trú Úc sẽ có thể trì hoãn việc xét duyệt hồ sơ visa mà bạn đang nộp.

Ngược lại nếu nộp quá trễ bạn sẽ có nguy cơ không được cấp visa BVB trước khi bạn rời khỏi Úc.

Chi phí nộp visa BVB là 145 đô la Úc.

Tìm hiểu Bridging visa C (BVC – Visa 030)

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Úc kêu gọi mở lại chương trình định cư diện tay nghề

Những lưu ý cần biết khi xin quốc tịch Úc

Các trường ở Victoria dự kiến đưa sinh viên quốc tế quay lại học

Bridging visa C (BVC) là một loại visa tạm thời cho phép bạn được ở lại Úc trong khi chờ đơn xin visa của bạn được xét duyệt.

Bạn sẽ tự động được cấp BVC nếu bạn nộp đơn xin một loại visa chính thức và:

 • Bạn đang sống tại Úc;
 • Visa chính của bạn có thể được cấp khi bạn đang ở tại Úc;
 • Bạn nộp đơn xin cấp visa trong khi bạn không nắm giữ một loại visa chính thức;
 • Bạn không giữ visa BVE.

Thông thường, visa BVC có hiệu lực ngay sau khi được cấp; hoặc khi visa chính thức hiện tại hết hạn. BVC không cho phép bạn quay lại Úc nếu rời khỏi khi đang giữ BVC.

Bạn cũng không thể nộp đơn xin BVB nếu đang giữ BVC. BVC sẽ tự động hết hiệu lực trong các trường hợp sau:

 • Bạn rời khỏi Úc khi đang giữ BVC;
 • Bạn được cấp loại visa mà bạn đang nộp;
 • Bạn được cấp một loại visa chờ khác;
 • Visa chính thức hoặc visa BVC của bạn bị huỷ bỏ.

Tìm hiểu Bridging visa E (BVE – Visa 050-051)

Bridging visa E (BVE) là một loại visa tạm thời cho phép bạn ở lại Úc trong một khoảng thời gian ngắn khi bạn hoàn tất việc nhập cư hoặc sắp xếp để rời khỏi Úc.

Bạn phải ở trên lãnh thổ Úc khi nộp đơn xin visa BVE và khi visa này được đưa ra quyết định. Loại visa này sẽ hết hiệu lực ngay lập tức khi bạn ra khỏi Úc.

Nếu bạn rời Úc, bạn sẽ không thể quay lại cho đến khi có được một loại visa khác.

Visa BVE có 2 loại:

 • Visa 050 – Bridging (General) visa: Nếu bạn là người ở Úc bất hợp pháp, đang giữ visa BVE (visa 050) hoặc visa BVD (visa 041).
 • Visa 051 – Bridging (Protection Visa Applicant) visa : Được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt đối với những người không phải công dân hợp lệ được phép đăng ký xin visa chờ theo quy định của luật di trú và luật pháp Úc.

Bạn chỉ được cấp visa BVE (visa 050) nếu có một trong những điều kiện sau:

 • Bạn không phải công dân Úc và đang ở Úc bất hợp pháp;
 • Bạn đang nắm giữ BVE (subclass 050) hoặc BVD (subclass 041);
 • Bạn đang sắp xếp để rời khỏi Úc;
 • Bạn đang nộp hồ sơ cho một loại visa khác;
 • Bạn đang chờ đợi quyết định tái xét visa;
 • Bạn đang kháng cáo.

Bạn chỉ được cấp visa BVE (visa 050) nếu có một trong những điều kiện sau:

 • Bạn bị từ chối nhập cảnh, hoặc qua được hải quan nhưng nhận được thông báo từ Bộ Di trú trong vòng 45 ngày.
 • Bạn đang bị tạm giữ do vấn đề nhập cư;
 • Bạn đang nộp hồ sơ xin visa bảo vệ (protection visa);
 • Bạn đáp ứng các yêu cầu khác về tuổi tác, sức khoẻ hoặc được đề cử;
 • Bạn đáp ứng được các điều kiện của một BVE (subclass 051) khác.

Visa BVE cho phép bạn ở lại Úc trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc khi có sự kiện đặc biệt xảy ra… do đó visa BVE sẽ hết hiệu lực nếu bạn rời khỏi Úc, hoặc được cấp một loại visa khác, hoặc visa BVE bị huỷ bỏ.

Thời hạn của Bridging visa (visa chờ)

Loại

Mô tả Quyền lao động

Hiệu lực

Bridging visa A (BVA) Chờ đợi quyết định của visa chính thức được nộp trên nước Úc Tương tự như visa đã giữ trước đó. Được quyền lao động trong một số trường hợp Hết hạn sau 28 hoặc 35 kể từ ngày có quyết định về visa chính thức
Bridging visa B (BVB) Dành cho người giữ bridging visa A Tương tự như trên bridging visa A Tương tự như trên bridging visa A
Bridging visa C (BVC) Chờ đợi quyết định của visa chính thức được nộp trên nước Úc. Tuy nhiên, khi nộp đơn thì visa đang giữ đã hết hạn Không được phép lao động. Phải nộp đơn xin riêng Hết hạn sau 28 hoặc 35 ngày kể từ ngày có quyết dịnh về visa chính thức
Bridging visa E (BVE) Người nộp đơn sống bất hợp pháp tại Úc chờ đợi quyết định của visa chính thực được nộp trên nước Úc. Hoặc đang chờ đợi để rời khỏi Úc Không được phép lao động. Phải nộp đơn xin riêng Hết hạn sau 28 hoặc 35 ngày kể từ ngày có quyết dịnh về visa chính thức. Hoặc ngày hết hạn như được thống báo trên visa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *