Quy định mới: Người nhập cư Úc phải sống tại khu vực nông thôn

Nhập cư Úc là mong muốn của rất nhiều người nước ngoài và cũng có rất nhiều diện để nhập cư Úc. Trong đó có visa 187, loại visa cho phép những thợ tay nghề cao được nộp đơn xin thường trú với sự bảo lãnh của một chủ người Úc. Tuy nhiên những người nhập cư đến Úc theo diện khu vực bảo lãnh sẽ buộc phải ở lại tại khu vực nông thôn theo một chính sách mới đang được Chính phủ liên bang xem xét.

Dân số Sydney đã tăng lên hơn 100.000 người vào năm 2017 và hơn 80% là đến từ nước ngoài. Bộ Nội vụ đang xem xét làm thế nào để họ có thể ràng buộc mọi người tới khu vực bảo lãnh, thứ trưởng thứ nhất David Uwilden nói. “Một trong những khiếu nại mà chúng tôi thường nhận được từ những người bảo lãnh đó là người nhập cư đến với vai trò thường trú nhân và không thực sự bị ràng buộc theo pháp luật để ở lại tại một khu vực bảo lãnh”, ông nói.

định cư Úc

Bộ trưởng Bộ Quốc tịch, Alan Tudge, nói với Daily Telegraph rằng ông đã thảo luận về vấn đề này với các đồng nghiệp trong những chuyến thăm các khu vực bảo lãnh trong thời gian gần đây. “Nhiều người nhập cư được bảo lãnh để thường trú lâu dài trên cơ sở có ý định sống và làm việc tại vùng nông thôn của Úc nhưng không ở lâu tại khu vực mà họ có thị thực vĩnh viễn”, ông nói. “Đây là một vấn đề quan trọng để thảo luận trong các chuyến đi gàn đây của tôi tới khu vực bảo lãnh trong những tuần qua”. Daily Mail Australia đã liên lạc với Bộ Nội vụ để xin bình luận về vấn đề này.

Có thể quý vị quan tâm

Liên kết hữu ích: Bất động sản Úc, Bat dong san Uc, Bất động sản Melbourne, Bat dong san Melbourne, Bất động sản Sydney, Bat dong san Sydney, Mua bất động sản Úc, Mua bat dong san Uc, Tư vấn bất động sản Úc, Tu van bat dong san Uc, Đầu tư bất động sản Úc, Dau tu bat dong san Uc, Tư vấn đầu tư bất động sản Úc, Tu van dau tu bat dong san Uc, Bất động sản Australia, Bat dong san Australia, Mua nhà ở Australia, Mua nhà ở Australia, Mua nhà ở Úc, Mua nha o Uc, Mua nhà ở Melbourne, Mua nha o Melbourne, Mua nhà ở Sydney, Mua nha o Sydney, Định cư Úc, Dinh cu Uc, Tư vấn định cư Úc, Tu van dinh cu Uc, Đầu tư định cư Úc, Dau tu dinh cu Uc, Tư vấn đầu tư định cư Úc, Tu van dau tu dinh cu Uc, Tư vấn nhập cư Úc, Tu van nhap cu Uc, Tư vấn di trú Úc, Tu van di tru Uc, Tư vấn visa định cư Úc diện đầu tư, Tư vấn visa định cư Úc diện kinh doanh, Tư vấn visa định cư Úc diện doanh nhân, Tư vấn visa định cư Úc diện lao động tay nghề, Tư vấn định cư Úc visa 188, Tư vấn định cư Úc visa 188A, Tư vấn định cư Úc visa 188B, Tư vấn định cư Úc visa 188C, Tư vấn định cư Úc visa 188D, Tư vấn định cư Úc visa 188E, Tư vấn định cư Úc visa 132, Tư vấn định cư Úc visa 132A, Tư vấn định cư Úc visa 132B, Tư vấn định cư Úc visa 132C, Mua nhà định cư Úc...