Những thay đổi quan trọng về visa Úc diện kết hôn

Bộ Di trú Úc mới đây nhắc nhở những người nộp đơn xin visa kết hôn ở nước này về những thay đổi đáng kể trong quá trình cấp visa sẽ sớm được áp dụng. Bộ Di trú Úc dự định sẽ công bố một mẫu đơn…