10 sự thật ít người biết về visa Úc diện bảo lãnh vợ chồng/ visa partner

Trong khi visa Úc diện bảo lãnh vợ chồng/visa partner có vẻ đơn giản, luật pháp áp dụng khá phức tạp mà nhiều người nộp hồ sơ không dễ dàng nhận ra.

10 sự thật ít người biết về visa Úc diện bảo lãnh vợ chồng
10 sự thật ít người biết về visa Úc diện bảo lãnh vợ chồng

1. Nộp hồ sơ trước khi kết hôn

Đối với đơn nộp xin visa partner ở ngoài Úc (subclass 309), bạn có thể nộp hồ sơ trên cơ sở ý định kết hôn. Việc cung cấp thông tin bạn đã kết hôn theo thời điểm đơn của bạn được đánh giá, bạn sẽ có thể đáp ứng các yêu cầu visa.
Điều này không thể thực hiện được nếu bạn đang nộp đơn visa tại Úc diện subclass 820. Trong trường hợp này, bạn phải kết hôn trước khi nộp đơn nếu dựa trên cơ sở hôn nhân hợp pháp để cấp visa.

2. Mối quan hệ được đăng ký (Relationship Register) – phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó

Nhiều đương đơn biết rằng đăng ký mối quan hệ có thể cho phép bạn thiết lập mối quan hệ  và được cấp visa partner ngay cả khi bạn không sống với nhau trong 12 tháng. Tuy nhiên, việc lựa chọn đăng ký mối quan hệ có thể phức tạp hơn bề ngoài của nó – ví dụ:

 • Nếu bạn đăng ký mối quan hệ của mình, bạn vẫn cần cung cấp bằng chứng khác về mối quan hệ của bạn. Ví dụ, nếu bạn không có bằng chứng rằng bạn đang sống chung với nhau, bạn sẽ không thành công ngay cả khi bạn đã đăng ký mối quan hệ của bạn
 • Một số tiểu bang và lãnh thổ có yêu cầu về cư trú đối với một hoặc cả hai bên trước khi mối quan hệ có thể được đăng ký
 • Có thể mất 6 tuần hoặc hơn đối với tiểu bang hoặc lãnh thổ để xử lý đơn đăng ký mối quan hệ và cung cấp giấy chứng nhận đăng ký
 • Có thể cung cấp bằng chứng đăng ký bất cứ lúc nào cho đến khi có quyết định.

3. Sự phụ thuộc về tài chính

Trong khi sống chung là yếu tố quan trọng nhất, sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt tài chính cũng rất quan trọng. Nhiều hồ sơ yếu trong lĩnh vực này và có thể bị trì hoãn hoặc từ chối vì thiếu tài liệu. Dưới đây là một số lời khuyên về yêu cầu phụ thuộc về tài chính:

 • Chi tiết của một tài khoản ngân hàng chung thường được cung cấp, nhưng điều này thực chất là vô dụng trừ phi cả hai bạn đang tích cực sử dụng nó. Bạn có thể cân nhắc việc trả lương vào tài khoản ngân hàng và có hóa đơn chung được thanh toán.
 • Hợp đồng cho thuê là bằng chứng tốt về sự phụ thuộc lẫn nhau về tài chính. Không phải luôn luôn có thể thêm vợ chồng/người phối ngẫu của bạn vào hợp đồng thuê, nhưng bạn vẫn có thể thêm họ vào khoản trái phiếu
 • Các chính sách bảo hiểm chung – đặc biệt là bảo hiểm xe – là bằng chứng tốt

4. Tuyên bố về nhận định của bạn bè và gia đình về mối quan hệ của bạn

Khi xin visa partner, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp hai tờ khai theo luật định của Bộ Nhập cư – form 888. Đây là nhữngtài liệu quan trọng và đây là một số sự kiện ít được biết đến:

Họ phải là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân NZ đủ điều kiện. 888 do người cư trú tạm thời hoặc người không cư trú thực hiện sẽ không đủ điều kiện

Những người điền form 888 phải được chứng kiến bởi một cơ quan tư pháp hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác

Cách tốt nhất là cung cấp ít nhất một mẫu đơn 888 từ cha mẹ của người bảo lãnh. Nếu cha mẹ của nhà bảo lãnh không nhận thức được và hỗ trợ mối quan hệ, điều này có thể tính đến người được bảo lãnh.

5. Nộp đơn trực tuyến

Nộp đơn trực tuyến thường tốt hơn là nộp đơn bằng giấy. Ví dụ, các hồ sơ giấy sẽ yêu cầu tất cả các tài liệu của bạn phải được cung cấp dưới dạng bản sao được chứng nhận, trong khi các tài liệu được quét màu có thể được cung cấp cho các ứng dụng trực tuyến. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý những điều sau đây về các ứng dụng trực tuyến:

 • Bạn nên tải lên tất cả các tài liệu càng sớm càng tốt sau khi nộp đơn – nếu việc này không được thực hiện, có thể dẫn đến việc từ chối đơn của bạn
 • Giới hạn tối đa áp dụng cho kích thước của các tệp đính kèm – chúng nên được nén để giảm kích thước
 • Có giới hạn số lượng tệp đính kèm mà bạn có thể cung cấp – bạn cần phải sắp xếp để đảm bảo rằng bạn cung cấp đủ tài liệu cho một kết quả thành công trong sự giới hạn này.
10 sự thật ít người biết về visa Úc diện bảo lãnh vợ chồng/ visa partner
10 sự thật ít người biết về visa Úc diện bảo lãnh vợ chồng/ visa partner

6. Việc hồ sơ sẵn sàng để được xét duyệt

Trước đây, Bộ di trú đã xử lý đơn xin visa partner theo thứ tự mà họ đã nhận được.
Trong vài tháng qua, điều này đã thay đổi. Thay vào đó, các ứng dụng được coi là “decision ready” được phân bổ và xử lý nhanh hơn.

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Tuần này Úc sẽ cấp giấy chứng nhận tiêm vắc-xin Covid-19 quốc tế

Victoria sẽ chấm dứt phong toả vào ngày 22/10

Dịch Covid-19 ở Úc đã có dấu hiệu giảm

Vì thời gian xử lý đối với visa partner có thể từ 18 tháng trở lên, điều này làm cho việc hồ sơ sẵn sàng để được xét duyệt quan trọng hơn bao giờ hết.

Một hồ sơ sẵn sàng thường bao gồm các tài liệu toàn diện về:

 • Các tài liệu hỗ trợ chứng minh về mối quan hệ – bao gồm cả sự sống chung, sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt tài chính và tinh thần
 • Kiểm tra sức khoẻ
 • Tất cả lý lịch tư pháp bắt buộc

7. Tư cách của người không nộp đơn xin visa

Hầu hết mọi người đều biết rằng bất kỳ thành viên nào trong gia đình từ 16 tuổi trở lên có trong đơn xin visa partner sẽ phải cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. Nhiều người không nhận thức được rằng những người khác cũng cần phải cung cấp các lý lịch tư pháp, bao gồm:

Người bảo lãnh: nếu người bảo lãnh có kết án trước đó, điều này có thể dẫn đến việc từ chối hồ sơ xin visa.
Những người phụ thuộc không di cư cùng: nếu bạn có con từ 16 đến 18 tuổi, họ sẽ được coi là người phụ thuộc và sẽ cần phải cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, ngay cả khi họ không đính kèm trong đơn xin visa của bạn.

8. Người nộp đơn xin visa 457

Nếu bạn đang sở hữu visa 457, bạn có thể gặp khó khăn nếu bạn ngừng làm việc trong khi chờ đợi kết quả của đơn xin visa partner. Trong khi bạn sẽ nhận được visa chuyển tiếp A về việc nộp đơn xin visa partner tại Úc, điều này sẽ không có hiệu lực cho đến khi visa 457 của bạn chấm dứt. Các đơn xin visa partner tại Úc có thể mất 18 tháng để được xử lý

Nếu visa 457 của bạn có thời hạn dài, bạn có thể vẫn giữ visa 457 của bạn. Trong khi đối với visa 457, bạn không thể làm việc cho một người chủ khác trừ khi họ là một nhà tài trợ được chấp thuận và chuyển việc làm của bạn bằng cách đưa ra một đề cử 457

Nếu bạn ngừng việc trong hơn 2-3 tháng, Bộ di trú thường sẽ xem xét hủy visa 457 của bạn. Nếu visa 457 của bạn bị hủy bỏ, điều này cũng sẽ dẫn đến việc huỷ bỏ visa chuyển tiếp của bạn, trong trường hợp đó bạn sẽ trở nên bất hợp pháp.

Nếu bạn rời Úc, bạn có thể xem xét việc tự nguyện hủy bỏ visa 457 của bạn – đây có thể là một lựa chọn tốt cho một số người nộp đơn

9. Giai đoạn xin visa thường trú diện partner

Khi làm đơn xin visa partner, bạn sẽ nộp đơn kết hợp cả visa partner tạm thời và visa thường trú. Nói chung, visa thường trú chỉ có thể được xem xét cấp 2 năm sau khi nộp đơn ban đầu. Dưới đây là một số sự kiện ít được biết đến về giai đoạn xin thường trú:

+ Giai đoạn thường trú có thể nộp trực tuyến, ngay cả khi bạn đã nộp đơn xin bằng giấy trong một số trường hợp

+ Bạn không còn cần phải chờ đợi một email từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh để nộp cho giai đoạn thường trú. Bạn có thể nộp đơn đăng ký trực tuyến cho giai đoạn thường trú ngay khi bạn chưa đạt được mức 2 năm

+ Xử lý giai đoạn thường trú hiện đang phải mất từ 12 tháng trở lên.

10. Xin Quốc tịch diện partner của công dân Úc

Bạn có thể xem điều kiện quốc tịch Úc sau khi đã có visa thường trú để biết chi tiết. Dưới đây là một số sự thật về việc đăng ký quốc tịch với tư cách là người giữ visa partner:

Theo luật hiện hành, bạn sẽ phải sống ở Úc trong 4 năm qua, tối đa là 12 tháng ở nước ngoài. Thời gian bạn ở Úc theo visa partner tạm trú của bạn có thể tính vào yêu cầu này, có nghĩa là bạn chỉ có thể cần phải có visa partner thường trú trong 12 tháng để có đủ tư cách xin quốc tịch.

Những thay đổi được đề xuất đối với yêu cầu cư trú liên quan đến quốc tịch Úc sẽ có nghĩa là bạn sẽ cần phải có visa thường trú trong 4 năm. Vì có thể mất 3 năm kể từ ngày nộp đơn xin visa thường trú của bạn, điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ đáng kể trong việc nộp đơn xin quốc tịch của bạn so với yêu cầu hiện tại

Các partner của công dân Úc có thể hội đủ điều kiện được hưởng sự nhượng bộ khi xin quốc tịch. Họ có thể tính thời gian ở bên ngoài nước Úc như một thường trú nhân đối với yêu cầu cư trú của Úc. Tuy nhiên, họ vẫn cần chứng minh đã sống ở Úc gần đây và cho thấy một kết nối gần gũi với Úc để hội đủ điều kiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *