Cập nhật một số diện visa thay đổi trong tháng 11/2019

Visa 187 và 489 sẽ đóng từ ngày 16/11/2019 và thay thế lần lượt bằng visa 494 và 491; visa thường trú mới 191 sẽ có hiệu lực từ ngày 16/11/2022, đồng thời thay đổi thang điểm cho các diện kỹ năng phổ thông (GSM).

Cụ thể, visa tạm trú 489 (dành cho nhân lực có kỹ năng do vùng chỉ định) sẽ đóng và không nhận hồ sơ mới kể từ ngày 16/11/2019. Thay thế cho visa này là visa 491.

Visa thường trú 187 (dành cho nhân lực có kỹ năng nhận được bảo lãnh từ vùng chỉ định) cũng sẽ đóng từ ngày 16/11. Thay thế bằng visa tạm trú 494 (dành cho nhân lực có kỹ năng nhận được bảo lãnh từ vùng chỉ định).

Cập nhật một số diện visa thay đổi trong tháng 11/2019

Visa mới thứ 3 là visa thường trú 191 (dành cho nhân lực có kỹ năng do vùng chỉ định), những ứng viên đang nắm giữ visa 491 hoặc 494 có thể chuyển tiếp lên thường trú thông qua visa 191 này.

Những định nghĩa mới và việc sắp xếp chuyển tiếp cho những ứng viên đang làm dở hồ sơ visa 187:

 • Khu vực vùng chỉ định: đây là các vùng có những diện visa riêng, với những điều kiện xin visa cũng khác nhau. Các vùng này không bao gồm Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast, và Perth.
 • Nhân lực chuyển tiếp 457: đây là những ứng viên nắm giữ visa 457 (công việc kỹ năng thời vụ) tính đến ngày 18/04/2017.
 • Nhân lực chuyển tiếp 482: đây là những ứng viên nắm giữ visa 482 nhánh trung hạn (thiếu hụt nhân lực kỹ năng thời vụ) tính đến ngày 20/03/2019.

Từ ngày 16/11/2019, visa 187 sẽ chính thức đóng nhưng những ứng viên được xếp vào diện nhân lực chuyển tiếp 457 và 482 vẫn sẽ được chấp thuận để xin lên visa thường trú 187.

Thay thế visa 489 bằng visa tạm trú 491

Từ 16/11/2019, visa 489 sẽ ngừng nhận hồ sơ, thay vào đó là visa 491 – diện kỹ năng phổ thông (GSM) và có nhiều điểm tương đồng với visa 489.

Những đặc điểm chính của visa 491 cần lưu ý:

 • Các ứng viên nộp hồ sơ tại Úc phải đang nắm giữ một visa Úc chính thống (hoặc visa cầu nối loại A, B hoặc C) còn hạn trong thời gian chờ đợi visa 491 được phê duyệt.
 • 491 là visa có tính điểm GSM, ứng viên phải được mời nộp hồ sơ và sau đó phải nộp trong thời hạn quy định.
 • Điểm GSM tối thiểu cần đạt là 65 điểm.
 • Ứng viên phải được đề cử một công việc chuyên môn.
 • Người bảo trợ ứng viên có thể là chính quyền tiểu bang hoặc là người thân của ứng viên (nếu là người thân thì cần thỏa mãn các điều kiện về người thân theo diện 489 cũ).
 • Người thân bảo trợ cho ứng viên phải đang sinh sống lâu dài tại một vùng chỉ định.
 • Các ứng viên phải tuyên thệ và cam kết sẽ sinh sống, học tập và làm việc tại một vùng chỉ định.
 • Các diện visa khác (bao gồm visa 186 và các diện liên quan tới kỹ năng kinh doanh) yêu cầu người nắm giữ visa 491 tối thiểu 3 năm và thỏa mãn các điều kiện để được chuyển tiếp, trừ một số ngoại lệ.

Thay đổi trong tính điểm GSM

Thang điểm GSM sẽ được sửa đổi theo yêu cầu của ngân sách liên bang, những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 16/11/2019, bao gồm:

5 điểm dành cho việc học tập tại vùng xa trung tâm sẽ chuyển thành học tập và sinh sống tại một vùng chỉ định, cơ sở đào tạo cũng phải nằm trong vùng chỉ định đó và khóa học không được bao gồm đào tạo từ xa.

Ứng viên đồng thời cũng phải thỏa mãn các yêu cầu về học tập theo quy định của chính phủ Úc.

Điểm dành cho vợ/chồng (hoặc đối tác phối ngẫu nói chung) sẽ tăng từ 5 lên 10 điểm:

 • 10 điểm sẽ dành cho ứng viên không có đối tác phối ngẫu đi cùng hoặc đối tác phối ngẫu là người Úc/thường trú nhân Úc.
 • 5 điểm sẽ dành cho đối tác phối ngẫu của ứng viên nếu họ cũng xin cùng diện visa với ứng viên, không phải người Úc/thường trú nhân Úc và tại thời điểm được mời nộp hồ sơ, đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh học thuật.

Điểm cho ứng viên nhận được bảo trợ đối với visa 491 (từ chính quyền tiểu bang hoặc từ người thân hợp lệ của ứng viên) sẽ tăng từ 10 lên 15 điểm.

Visa tạm trú 494

Từ 16/11/2019, visa 494 sẽ có hiệu lực và dự kiến sẽ thay thế cho visa 482 (bổ sung nhân lực thời vụ), dù hiện tại 2 visa này vẫn đang hoạt động song song. Xin được visa 494 sẽ là bước đầu để các ứng viên nâng lên visa thường trú 191.

Theo kế hoạch của chính phủ Úc, mỗi năm sẽ chỉ có 9.000 suất visa 494 được cấp phân bổ cho khoảng 700 ngành nghề.

Điều kiện tiên quyết để xin được visa 494 là người lao động phải được một doanh nghiệp Úc bảo lãnh, đồng thời trình độ của họ cũng phải đáp ứng được những yêu cầu chuyên môn của ngành nghề mà họ xin bảo lãnh.

Với một số thay đổi so về điều kiện, visa 494 được đánh giá là một visa đem lại thuận lợi nhiều hơn cho người lao động, nếu so với các diện visa tay nghề ngắn hạn khác.

Một số yêu cầu khác của visa 494:

 • Người lao động bắt buộc phải dưới 42 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
 • Người lao động có trình độ tiếng Anh IELTS 6.0 (tất cả kỹ năng).
 • Người lao động có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong ngành nghề muốn xin bảo lãnh và có bằng cấp chuyên môn liên quan.
 • Người lao động bắt buộc phải có hợp đồng lao động và bảo lãnh trong tối thiểu 5 năm với chủ doanh nghiệp Úc.
 • Người lao động bắt cuộc phải sinh sống và làm việc tối thiểu 3 năm tại một vùng chỉ định của Úc nếu muốn xin lên thường trú nhân (visa 191).
 • Trong 3 năm này người lao động không được quyền xin thêm một diện visa khác.
 • Người lao động sẽ có 90 ngày để tìm doanh nghiệp bảo lãnh mới nếu muốn thay đổi công việc.
 • Visa 494 chỉ áp dụng đối với các vùng chỉ định, không bao gồm các khu vực như Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast và Perth.

Visa thường trú 191

Bắt đầu từ 16/11/2022, visa thường trú 191 sẽ chính thức có hiệu lực. Người lao động đang nắm giữ visa 494 hoặc 491 sẽ được quyền xin lên 191 nếu hội đủ các điều kiện sau:

 • Người lao động nắm giữ visa 491 hoặc 494 tại vùng được chỉ định sinh sống và làm việc trong tối thiểu 3 năm.
 • Trong 3 năm người lao động đóng thuế thu nhập đầy đủ tại vùng chỉ định của mình.
 • Đáp ứng tất cả các yêu cầu của một visa làm việc ngắn hạn, gồm độ tuổi, kinh nghiệm, bằng cấp, trình độ tiếng Anh…

Đánh giá về con đường định cư Úc thông qua visa 494/191, các chuyên gia cho rằng đây thực sự là một hướng đi thuận lợi cho người lao động.

Visa 494 đem đến cho người lao động một cam kết bảo lãnh và tuyển dụng lên đến 5 năm từ một doanh nghiệp Úc, trong khi yêu cầu để xin lên thường trú nhân chỉ cần 3 năm làm việc tại vùng chỉ định.

Thêm vào đó, khác với visa 187, visa thường trú 191 không yêu cầu người lao động vẫn tiếp tục phải có bảo lãnh từ doanh nghiệp Úc tại thời điểm nộp hồ sơ, điều này khiến visa 191 trở thành một trong những visa thường trú ít rủi ro nhất, giúp người lao động không bị lệ thuộc và có thể chủ động hơn trong quá trình nhập cư của mình.

Thông tin các diện visa hiện tại

Đối với visa thường trú 187, tất cả các ứng viên nắm giữ visa 457 hoặc 482 trước tháng 3/2019 vẫn được quyền nộp hồ sơ xin lên visa 187, ngay cả sau ngày 16/11/2019.

Những ứng viên có visa 457 hoặc 482 sau tháng 3/2019 sẽ được xét theo điều kiện của visa 494 tại thời điểm đó.

Đối với chương trình định cư diện tay nghề với visa 482 (nhánh dài hạn), ứng viên vẫn sẽ vẫn được xét duyệt theo lộ trình cũ, nâng lên 186 PR khi hội đủ các điều kiện theo quy định.

Visa 494 vẫn sẽ hoạt động song song với visa 482 nên với những ứng viên có trình độ tiếng Anh hạn chế, có thể xin visa 482 (yêu cầu IELTS 5.0) như bước tạo đà trước khi chuyển sang visa 494 (yêu cầu IELTS 6.0).

Có thể quý vị quan tâm

Liên kết hữu ích: Bất động sản Úc, Bat dong san Uc, Bất động sản Melbourne, Bat dong san Melbourne, Bất động sản Sydney, Bat dong san Sydney, Mua bất động sản Úc, Mua bat dong san Uc, Tư vấn bất động sản Úc, Tu van bat dong san Uc, Đầu tư bất động sản Úc, Dau tu bat dong san Uc, Tư vấn đầu tư bất động sản Úc, Tu van dau tu bat dong san Uc, Bất động sản Australia, Bat dong san Australia, Mua nhà ở Australia, Mua nhà ở Australia, Mua nhà ở Úc, Mua nha o Uc, Mua nhà ở Melbourne, Mua nha o Melbourne, Mua nhà ở Sydney, Mua nha o Sydney, Định cư Úc, Dinh cu Uc, Tư vấn định cư Úc, Tu van dinh cu Uc, Đầu tư định cư Úc, Dau tu dinh cu Uc, Tư vấn đầu tư định cư Úc, Tu van dau tu dinh cu Uc, Tư vấn nhập cư Úc, Tu van nhap cu Uc, Tư vấn di trú Úc, Tu van di tru Uc, Tư vấn visa định cư Úc diện đầu tư, Tư vấn visa định cư Úc diện kinh doanh, Tư vấn visa định cư Úc diện doanh nhân, Tư vấn visa định cư Úc diện lao động tay nghề, Tư vấn định cư Úc visa 188, Tư vấn định cư Úc visa 188A, Tư vấn định cư Úc visa 188B, Tư vấn định cư Úc visa 188C, Tư vấn định cư Úc visa 188D, Tư vấn định cư Úc visa 188E, Tư vấn định cư Úc visa 132, Tư vấn định cư Úc visa 132A, Tư vấn định cư Úc visa 132B, Tư vấn định cư Úc visa 132C, Mua nhà định cư Úc...