Cần những gì để thẩm định tay nghề định cư Úc?

Thẩm định tay nghề (Skills Assessment) là một trong những điều kiện thiết yếu phải đáp ứng để có thể nộp đơn xin một số loại visa tạm trú/thường trú nhằm định cư Úc diện tay nghề.

Vậy làm thế nào để có được thẩm định tay nghề?

Thẩm định tay nghề (Skills Assessment) là gì?

Nếu đương đơn muốn nộp đơn xin một loại visa định cư Úc diện tay nghề thì sẽ phải chứng minh bản thân có đủ khả năng đáp ứng được các yêu cầu của ngành nghề mà đương đơn đăng ký, được chứng nhận bởi tổ chức thẩm định tay nghề có liên quan. Các chứng nhận này được gọi chung là thẩm định tay nghề (Skills Assessment).

Với các visa diện tay nghề 189, 190 và 489 chắc chắn yêu cầu thẩm định tay nghề. Trong một số trường hợp, visa 485 (visa tạm trú 2 năm sau khi tốt nghiệp) cũng sẽ yêu cầu thẩm định tay nghề do yêu cầu đặc thù của từng ngành nghề.

Ngoài ra, một số visa doanh nghiệp bảo lãnh như 482, 186 và 187 trong một số trường hợp cũng yêu cầu kết quả giám định tay nghề.

Các tiêu chí đánh giá thẩm định tay nghề được qui định bởi các đơn vị có thẩm quyền sẽ khác nhau, tuỳ thuộc vào tiêu chuẩn chuyên nghiệp của từng nhóm ngành nghề.

Thẩm định tay nghề chỉ có giá trị cho đến ngày hết hiệu lực được ghi rõ trong bản đánh giá; hoặc sau 3 năm kể từ ngày cấp (tuỳ thuộc vào thời hạn nào đến trước).

Cần chuẩn bị những gì để làm thẩm định tay nghề ở Úc ?

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Kinh tế Úc dần phục hồi, cha mẹ đơn thân được hỗ trợ mua nhà

Úc công bố Ngân sách quốc gia năm tài chính 2021-22

Úc không còn giới hạn sinh viên quốc tế làm thêm

Danh sách những ngành nghề định cư Úc cũng đồng thời cung cấp danh sách các tổ chức thẩm định có liên quan cho từng ngành cụ thể trong danh sách. Trách nhiệm của bạn là phải tự liên hệ với đơn vị thẩm định liên quan đến ngành nghề của mình và tiến hành Skills Assessment.

Mỗi tổ chức thẩm định đều có thủ tục đánh giá, khung thời gian và chi phí riêng. Đương đơn nên sắp xếp thực hiện Skills Assessment trước khi nộp EOI (Expression of Interest) lên SkillSelect.

Các kĩ năng sẽ được đánh giá như thế nào?

Trong hầu hết các trường hợp, các tổ chức thẩm định tay nghề sẽ yêu cầu đương đơn phải có các loại bằng cấp liên quan đến ngành nghề dự định nộp. Đối với một số ngành nghề đặc thù, cần thêm kinh nghiệm làm việc 1 năm hoặc nhiều năm.

Trong một số trường hợp đặc biệt, đương đơn không có bằng cấp liên quan thì các tổ chức thẩm định sẽ yêu cầu số năm kinh nghiệm phù hợp.

Kinh nghiệm làm việc được chứng minh bằng giấy xác nhận của doanh nghiệp, giấy tờ lương bổng (payslip) và bảo hiểm xã hội (superannuation) để chứng minh đương đơn được trả lương khi làm việc.

Làm sao để vượt qua thẩm định tay nghề?

Trước khi chọn ngành nghề học, nên tìm hiểu thẩm định tay nghề của ngành học trước để tránh không làm được hoặc khó làm thẩm định sau khi học xong.

Tìm hiểu các tổ chức có thẩm quyền làm thẩm định tay nghề liên quan đến ngành học của mình và những yêu cầu về thẩm định tay nghề đối với ngành học như bằng cấp, kinh nghiệm làm việc v.v…bằng cách tìm đến những đơn vị di trú uy tín để được tư vấn.

Khi có kết quả thẩm định nghề nghiệp rồi mới nộp hồ sơ xin định cư Úc, trừ trường hợp ngoại lệ khi nộp visa 485 thì chỉ cần biên nhận làm thẩm định tay nghề chứ không phải đợi đến lúc có kết quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *