Úc đã bước qua đỉnh dịch Covid-19

Theo các chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu thì nước Úc đã trải qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19, các đợt lây nhiễm trong…