Tư vấn Định cư Mỹ diện visa EB-5

Nhằm hỗ trợ khách hàng đã và đang nộp hồ sơ cho chương trình Định cư Mỹ diện EB-5. Đất Vàng Châu Úc triển khai các dịch vụ hỗ trợ với nội…

Úc đã bước qua đỉnh dịch Covid-19

Theo các chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu thì nước Úc đã trải qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19, các đợt lây nhiễm trong…