Trang chủ    Chính sách hưu bổng Úc sẽ thay đổi từ ngày 1/7/2017
Đăng ký tư vấn

Người dân Úc hàng năm sẽ phải đóng thêm tiền thuế khi hệ thống hưu bổng của nước này có một số thay đổi đáng kể từ ngày 1/7/2017.

Chính sách hưu bổng Úc sẽ thay đổi từ ngày 1/7/2017

Chính sách hưu bổng Úc sẽ thay đổi từ ngày 1/7/2017

Hiện tại, những công dân Úc dưới 50 tuổi có thể bỏ tiền túi hoặc trừ thêm tiền lương để đóng thêm vào quỹ hưu trí, tối đa là 30.000 AUD/năm, trong khi công dân trên 50 tuổi có thể đóng thêm tối đa 35.000 AUD.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2017 hệ thống hưu trí Úc sẽ không hạn chế độ tuổi của người muốn đóng thêm tiền hưu trí nhưng chỉ có thể đóng thêm tối đa 25.000 AUD/năm. Đây là những khoản đóng thêm trước khi trừ thuế nên sau đó họ cũng phải đóng thuế nhưng chỉ với mức thấp.

Trường hợp người dân muốn bỏ tiền túi đóng thêm vào quỹ hưu bổng bằng những khoản tiền đã trừ thuế thì sau này sẽ không phải trả thuế nữa. Hiện tại, tổng mức tiền có thể đóng thêm sau khi trừ thuế tối đa là 180.000 AUD/năm hoặc 540.000 AUD cho 3 năm. Sau 1/7/2017 thì mức này chỉ còn 100.000 AUD/năm hoặc 300.000 AUD cho 3 năm.

Martin Fahy, Tổng giám đốc điều hành Hiệp hội các Quỹ hưu bổng Úc (ASFA), đưa ra lời khuyên cách tốt nhất để dành cho hưu bổng mà không phải bị thuế nhiều thì mọi người có thể tận dụng luật cũ để đóng thêm tối đa cho năm nay nhằm được giảm thuế.

Chuyên gia tài chính Marshal Brentnall cho hay những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến những ai có nhiều tiền trong quỹ hưu bổng. Thay đổi đáng kể ở đây là người nào có 1.6 triệu AUD trong quỹ hưu bổng cá nhân sẽ không được phép đóng thêm khoản tiền hưu trí sau khi trừ thuế nữa. Vậy nên những ai có nhiều hơn số tiền này và đang lãnh hưu mà không phải đóng thuế thì số tiền dôi ra phải bỏ vào một quỹ hưu khác.

Tuy nhiên ông Brentnall cho biết không nhiều người có quỹ hưu ở ngưỡng đó. Duy nhất có một điều sẽ không thay đổi là mức hưu tối thiểu mà chủ doanh nghiệp bắt buộc phải đóng cho nhân viên (hiện tại đang là 9,5%) sẽ giữ nguyên không đổi cho đến năm 2021.

Chính sách hưu bổng Úc sẽ thay đổi từ ngày 1/7/2017
4.71 (94.29%) 7 votes